• Internetová žiacka knižka

     • Internetová žiacka knižka je priamo integrovaná do Vašich EduPage stránok. Učitelia sa môžu prihlásiť a zadať známky členené podľa udalostí(písomka, skúšanie, veľký test a pod). Udalosti možu mať rôzne váhy. Takto zadané známky si môže rodič pozrieť pomocou mena/hesla. Taktiež sa priamo sťahujú do aSc Agendy pre ďalšie spracovanie a tlač vysvedčení.
     • Kalendár

     • Na www stránky môžete zadávať udalosti zo života Vašej školy: dátum klasifikačnej porady, kedy je plánované rodičovské združenie, v ktorom týždni sú maturity, ...
     • Pracovné príležitosti na Vašej škole

     • Na Vašich www stránkach si môžete uverejniť ponuky na neobsadené pracovné miesta
     • Fotoalbum

     • Do www stránok už možno pridávať Vaše obrázky v novom module Fotoalbum. Obrázky je taktiež možné priradiť učiteľom, triedam, či krúžkom
     • EduPage pre slovenské školy

     • Stránky EduPage sú od 15. januára k dispozícii pre Slovenské školy. Kompletná prezentácia Vašej školy alebo rozšírenie Vaších existujúcich www stránok. Zadarmo pre slovenské školy.
     • Nová verzia programu aSc Rozvrhy

     • Na stránkach programu aSc Rozvrhy je k dispozícii novšia verzia programov Rozvrhy a suplovanie. Obidva programy umožňujú jedným kliknutím odoslať aktuálne údaje na Vaše EduPage stránky.
     • Nová verzia programu aSc Agenda

     • Nová verzia programu aSc Agenda umožňuje kedykoľvek odoslať aktuálne známky do elektronickej žiackej knižky na Vašich EduPage stránkach.